Mniej inwazyjne podanie SurfakTAntu w leczeniu
Zespołu Zaburzeń Oddychania noworodków
Rutynowej prakTyce klinicznej.
Kontakt do Organizatora:
BioStat Sp. z o.o.

ul. Kowalczyka 17; 44-206 Rybnik
Tel: 666 069 834
e-mail: support@biostat.com.pl

Umowy i płatności:
Monika Mierzyńska
mmierzynska@biostat.com.pl
tel.: 32-44-027-07
Nad płynnym przebiegiem badania oraz analizą materiału czuwa firma
Wszelkie pytania prosimy kierować do biura Organizatora.

Projekt sponsorowany jest przez: